(+98)21 8859-1186/90

پوسته های غشایی-کششی-پارچه ای

ساختارهای غشایی- کششی- پارچه ای عمدتا از انحنای دوبل بهره مند هستند تا مقاوت بیشتری در برابر بارهای وارده داشته باشند. در یک نوع کلاسیک اغراق آمیز مخروطی ؛ هر نقطه از سطح غشاء می تواند با نقاط گوشه ای مهار گردد. دو نقطه بالایی بارهای وارده از پائین را متحمل شده و دو نقطه پائینی در برابر فشار باد از بالا مقاومت می کنند. شکل سطح غشاء بر اساس نسبت فشارهای وارده از دو مسیر اصلی منحنی تعیین می شود. برای این منظور از نرم افزار کامپیوتری تعیین فشارها استفاده می شود. این سازه ها کاملا محکم، سبک، قابل حمل، منعطف، بی نیاز از تمیزکاری و مقاوم در برابر باد هستند. این موارد فقط برخی از مشخصه های این محصول است که نشان می دهد یک گزینه مناسب برای حیطه های طراحی در محیط های باز است.
مزایای مهندسی ساخت :
• تکنیک ساخت فوق تطبیق پذیر
• قابل ارتقاء با قابلیت جابجایی از یک مکان به مکان دیگر
• ساخت سریع و تمیز و بدون سروصدا

پوسته های غشایی-کششی-پارچه ای

برچسب ها :

اشتراک گذاری در :